Koronavirus - jak ovlivní život sboru (aktualizováno!)

Datum platnosti

dopis určený členům a přátelům Sboru CB v Havířově


 

Milí členové a přátelé sboru,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v zemi upravujeme opatření našeho sboru.

 

1. Do odvolání rušíme veřejné bohoslužby, ale vždy bude zajištěn video přenos.
Odkaz bude uveřejněn na webu a fb sboru.  

2. Stejně tak rušíme další pravidelné aktivity, jmenovitě Dorost, Mládež, Maminky, Biblické hodiny a Domácí skupinky. 
Stejně tak nedoporučujeme našim pracovníkům scházet se k poradám - využijte kyber nástrojů.

3. Členské shromáždění 15.3. rušíme a náhradní termín budeme hledat až po zklidnění celé koronavirové situace. 
Mandát stávajícího staršovstva se prodlužuje do konání voleb nového staršovstva

 

Velmi vás všechny chceme upokojit a povzbudit připomenutím našeho společného vyznání, že v Kristu patříme Hospodinu, živému Bohu, který s námi je a bude bez ohledu na okolnosti světa. 

Všímejme si jeden druhého i lidí kolem nás a prokažme se právě v tuto dobu jako Boží děti, které namísto úzkosti o vlastní život šíří pokoj a naději. Mysleme na naše seniory a osamělé lidi a využívejme dostupných prostředků, abychom jim prokázali naši pozornost a připravenost jim pomoci.

V našich reakcích na všeobecná rizika používejme selský rozum a respektujme nařízení a doporučení úřadů.

 

Pokud by kdokoli z vás prožíval úzkost a uvítal by osobní rozhovor s přímluvnými modlitbami, ozvěte se kazateli nebo komukoli ze staršovstva.

 

S přáním Božího pokoje, síly a rozvahy

Roman Toušek, kazatel sboru

Oznámení 23.2.2020

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina
Středa od 18:15 hod. Začali jsme nový seriál: Elíša
•    Girls session na téma Být sama sebou
Sobota 29.2. od 13 hod., host: A. Janoušková
•    Mimořádné členské shromáždění
Neděle 1.3.2020 po shromáždění
•    Karneval
Pátek 6.3. v 17 hod. v modlitebně
•    Bruslení s gulášem v Orlové
Sobota 7.3. od 10 hod. Info: Jirka Gavlas
•    Setkání moderátorů skupinek
Neděle 8.3. od 16 hod. v Krbovně

Členské shromáždění s volbou staršovstva.
Účast každého člena je důležitá.
Neděle 15. března od 11 do 15h se společným obědem.

Víkend duchovní obnovy v tichu: 20-23.3. v Českém Těšíně (pátek až pondělí!),
vedení: Katka Hodecová z Radia7.
Máte-li zájem, kontaktujte Reného Szlaura – r.szlaur@seznam.cz, 602395195

 

 

Oznámení 19.1.2020

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina
Středa od 18:15 hod. Začínáme nový seriál: Elíša
•    Staršovstvo
Čtvrtek 23.1. od 18:30 hod.
•    Služba v nemocnici
Čtvrtek 23.1. od 16 hod., sobota 25.1. v 10 hod.
•    Dorostová chata - Josef
Pátek 31.1. - neděle 2.2., turistická základna Višňovka, Vyšní Lhoty

Zatrhněte si v kalendáři:

Členské shromáždění s volbou staršovstva.
Účast každého člena je důležitá.
Neděle 15. března od 11 do 15h se společným obědem

Víkend duchovní obnovy v tichu: 20-23.3. v Českém Těšíně (pátek až pondělí!),
vedení: Katka Hodecová z Radia7.
Máte-li zájem, kontaktujte Reného Szlaura

 

Tři ekumenické akce na začátek roku

Datum platnosti

Zveme vás hned na tři akce, které pořádáme společně s havířovskými církvemi na začátku roku.

Všechny tři akce jsou inspirované myšlenkami J.A.Komenského, jehož kulaté výročí si letos připomínáme.

  • Ekumenická bohoslužba - čtvrtek 9.1. od 18h v ESK
  • Modlitební řetěz - pátek 10.1. až neděle 12.1. v CB Havířov - viz www.modlitby24-7.cz/havirov 
  • Večer chval - neděle 12.1. od 18h v CB Havířov

ekumenická bohoslužba v ESKModlitební řetěz v CB

Večer chval v CB

Oznámení 29.12.2019

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina – 8.1. nebude
Středa od 18:15 hod. (od 15.1.2020)
•    Služba v nemocnici
Čtvrtek 23.1. od 16 hod., sobota 25.1. v 10 hod.

Novoroční program
31.12. v 17:00 hod.    Silvestrovské shromáždění
1.1.2020 ve 14:00 hod.    Společná procházka,  sraz u baru „Na vyhlídce“

Týden modliteb 2020
Alianční bohoslužba Havířov: Čtvrtek 9.1.2020 od 18 hod. v ESK
Modlitby 24/3 v Havířově: pátek 10.1. – neděle 12.1.2020 v CB Havířov
Můžete si zarezervovat hodinu či víc na adrese: http://www.modlitby24-7.cz/havirov/rozpis
Večer modliteb a chval: Neděle 12.1.2020 od 18 hod. v CB Havířov
 

Oznámení 22.12.2019

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina
Není, další bude příští rok
•    Služba v nemocnici
Čtvrtek 26.12. od 16 hod., sobota 28.12. v 10 hod.

Vánoční program
22.12. v 9:30 hod.     Dětská slavnost
24.12. ve 22:00 hod.     Půlnoční na náměstí
25.12. v 10:00 hod.     Boží hod
29.12. v 9:30 hod.     Nedělní bohoslužba
31.12. v 17:00 hod.    Silvestrovské shromáždění
1.1.2020 ve 14:00 hod.    Společná procházka

Týden modliteb 2020
Alianční bohoslužba Havířov: Čtvrtek 9.1.2020 od 18 hod. v ESK
Modlitby 24/3 v Havířově: pátek 10.1. – neděle 12.1.2020 v CB Havířov
Můžete si již nyní zarezervovat hodinu či víc na adrese: http://www.modlitby24-7.cz/havirov/rozpis
Večer modliteb a chval: Neděle 12.1.2020 od 18 hod. v CB Havířov

Oznámení 8.12.2019

Datum platnosti

Krátké členské shromáždění
Neděle 15.12. v rámci nedělní bohoslužby (volební komise pro volby do staršovstva)
•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina
Středa v 18:15 hod. Studujeme Jakubovu epištolu.
•    Girls session
Sobota 14.12. od 13 hod. v Havířově. Téma: Identita, host: Amy Ellenwood. Info: Pavla Bujoková
•    Setkání staršovstva
Čtvrtek  19.12. od 18:30 hod.  
•    Vánoční mládež Christmas frozen party
Sobota 21.12. od 16:30 hod.  v Orlové
•    Služba v nemocnici
Čtvrtek 26.12. od 16 hod., sobota 28.12. v 10 hod.

Vánoční program
22.12. v 9:30 hod.     Dětská slavnost
24.12. ve 22:00 hod.     Půlnoční na náměstí
25.12. v 10:00 hod.     Boží hod
29.12. v 9:30 hod.     Nedělní bohoslužba
31.12. v 17:00 hod.    Silvestrovské shromáždění
1.1.2020 ve 14:00 hod.    Novoroční procházka

 

Oznámení 1.12.2019

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina
Středa v 18:15 hod. Studujeme Jakubovu epištolu.
•    Setkání vedoucích skupinek
Neděle 1.12. od 16 hod.  
•    Mikuláš
Čtvrtek 5.12. od 17:30 hod.  
•    Adventní setkání nejen seniorů
Sobota 7.12. od 15 hod.  
•    Služba v nemocnici
Čtvrtek 26.12. od 16 hod., sobota 28.12. v 10 hod.

Vánoční program
22.12. v 9:30 hod.     Dětská slavnost
24.12. ve 22:00 hod.     Půlnoční na náměstí
25.12. v 10:00 hod.     Boží hod
29.12. v 9:30 hod.     Nedělní bohoslužba
31.12. v 17:00 hod.    Silvestrovské shromáždění
1.1.2020 ve 14:00 hod.    Novoroční procházka

Havířov zpívá gospel
Neděle 8.12. v 17 hod. v KD Leoše Janáčka. Aktuality: https://www.facebook.com/HZGESK/

 

Onámení 24.11.2019

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před shromážděním v 9:00 v akváriu
•    Biblická hodina
Středa v 18:15 hod. Studujeme Jakubovu epištolu.
•    Služba v nemocnici
Čtvrtek 28.11. od 16 hod., sobota 30.11. v 10 hod.
•    Setkání vedoucích skupinek
Neděle 1.12. od 16 hod.  
•    Mikuláš
Čtvrtek 5.12. od 17:30 hod.  
•    Adventní setkání nejen seniorů
Sobota 7.12. od 15 hod.  

Vánoční program
22.12. v 9:30 hod.     Dětská slavnost
24.12. ve 22:00 hod.     Půlnoční na náměstí
25.12. v 10:00 hod.     Boží hod
29.12. v 9:30 hod.     Nedělní bohoslužba
31.12. v 17:00 hod.    Silvestrovské shromáždění
1.1.2020 ve 14:00 hod.    Novoroční procházka

Havířov zpívá gospel
Neděle 8.12. v 17 hod. v KD Leoše Janáčka. Aktuality: https://www.facebook.com/HZGESK/

 

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:15

Osm diskusních skupin: dle domluvy