Oznámení 17.3.2019

Datum platnosti
 • Nedělní ranní modlitební chvilka: Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.
 • Biblická hodina: Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium
 • Služba v nemocnici: Čtvrtek 21.3. od 16 hod. a sobota 23.3. od 10 hod.

 

Co je před námi:

 • „40 dní s Biblí“ - Od 13.3. do Velikonoc 

Téma: Jste pokřtěni v Krista. Informace a rozpis: https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli 

 • Členské shromáždění s obědem - 24.3.

V rámci dopolední bohoslužby chceme oficiálně představit nového hlavního vedoucího mládeže – Jakuba Kilnara a přijmout ho také za člena našeho sboru.

Následné členské shromáždění bude mít správní část po bohoslužbě, společný oběd a podstatnější část po obědě do cca 15hod, kdy budeme mluvit o směřování sboru. Členové sboru mají milou povinnost výročního shromáždění se účastnit.

Prosíme o potvrzení vaší účasti kvůli zajišťování oběda.

Je také k dispozici Ročenka se souhrnem činnosti sboru za r. 2018 – v tištěné i elektronické formě (kontaktujte kazatele).

 

Velikonoce

 • Pondělí až Středa 18:00: Cesta ke kříži
 • Čtvrtek 18:00: Chvíle v Getsemane
 • Pátek 17:00: Velkopáteční bohoslužba
 • Neděle
  10:00 - společná bohoslužba v Horní Suché
  18:00 - Spolu před Bohem: Oslava vzkříšení ve chvalách a modlitbách - v ESK (pořádáme společně s havířovskými církvemi)
 • Pondělí: Výlet besídky

 

Dotazník PULS:

Prosíme všechny havířovské členy a přátele sboru o vyplnění anonymního dotazníku, díky kterému získáme hlubší vhled do duchovní kondice našeho společenství. Dotazník je k dispozici v elektronické i papírové verzi. Kontaktujte Romana T. (roman.tousek@cb.cz, 776677154)

O vyplnění prosíme do 17.3.

 

Oznámení 10.3.2019

Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.
•    Biblická hodina
Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium
•    Setkání staršovstva
Čtvrtek 14.3. od 19 hod.
•    Girls session 20+ - přesouvá se na 13.4.!
Sobota 16.3. od 16:30 hod.
•    Na skok do Afriky (Club Cross)
Sobota 16.3. od 17 hod. v Orlové

Co je před námi:
Od 13.3. do Velikonoc „40 dní s Biblí
Téma: Jste pokřtěni v Krista. Informace a rozpis: https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli
24.3. Členské shromáždění s obědem
V rámci dopolední bohoslužby chceme oficiálně představit nového hlavního vedoucího mládeže – Jakuba Kilnara a přijmout ho také za člena našeho sboru.
Následné členské shromáždění bude mít správní část po bohoslužbě, společný oběd a podstatnější část po obědě do cca 15hod, kdy budeme mluvit o směřování sboru. Členové sboru mají milou povinnost výročního shromáždění se účastnit.
Prosíme o potvrzení vaší účasti kvůli zajišťování oběda.

DOTAZNÍK PULS:
Prosíme všechny havířovské členy a přátele sboru o vyplnění anonymního dotazníku, díky kterému získáme hlubší vhled do duchovní kondice našeho společenství. Dotazník je k dispozici v elektronické i papírové verzi. Kontaktujte Romana T. (roman.tousek@cb.cz, 776677154)
O vyplnění prosíme do 17.3.

Velikonoce:
Čtvrtek 18:00: chvíle v Getsemane
Pátek 17:00: Velkopáteční bohoslužba
Neděle
10:00 společná bohoslužba v Horní Suché
18:00 Večer chval v ESK

Pondělí 22.4.  výlet besídky 

Oznámení 3.3.2019

Datum platnosti

Nedělní ranní modlitební chvilka

Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.

Biblická hodina – společně s H. Suchou

Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium

Služba v nemocnici

Čtvrtek 21.3. od 16 hod. a sobota 23.3. od 10 hod.

Modlitby za nemocnici, duchovní službu v ní a za nemocné proběhnou v pátek 8.3. v 16:30 ve sborovém domě SCEAV v Havířově-Suché, Budovatelů 772/3.

 

Co je před námi:

Od 13.3. do Velikonoc „40 dní s Biblí“

Téma: Jste pokřtěni v Krista.

24.3. Členské shromáždění s obědem

V rámci dopolední bohoslužby chceme oficiálně představit nového hlavního vedoucího mládeže – Jakuba Kilnara a přijmout ho také za člena našeho sboru.

Následné členské shromáždění bude mít správní část po bohoslužbě, společný oběd a podstatnější část po obědě do cca 15hod, kdy budeme mluvit o směřování sboru. Členové sboru mají milou povinnost výročního shromáždění se účastnit.

Prosíme o potvrzení vaší účasti kvůli zajišťování oběda.

 

DOTAZNÍK PULS:

Prosíme všechny havířovské členy a přátele sboru o vyplnění anonymního dotazníku, díky kterému získáme hlubší vhled do duchovní kondice našeho společenství. Dotazník je k dispozici v elektronické i papírové verzi. Kontaktujte Romana T.

O vyplnění do 17.3. prosíme za Havířov: všechny členy sboru; mládežníky od 14 let; přátele aktivně zapojené do života sboru

Oznámení 24.2.2019

Datum platnosti


·     

Nedělní ranní modlitební chvilka

Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.


·     

Biblická hodina bude součástí Času smíření


·     

V sobotu 2.3. od 13:30 do 17 hod. Girls session

 

Období sborového půstu a smíření

Než začneme více promýšlet další směřování duchovní obnovy sboru a její praktické důsledky do naší práce, věnujme jako sbor velkou pozornost ztišení před Bohem. Rámcem nám budiž vyznání:

„Bůh v Kristu usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem.“

Význam a dopad těchto slov do našich životů můžeme v rozhovoru s Bohem i jeden s druhým promýšlet během následujících dvou týdnu, který jsme nazvali Čas smíření.


· 

Půst – Biblický nástroj modlitebního zápasu – formu i rozsah si určete dle vlastní volby. Podstatné je rozhodnutí soustředit v tomto období větší pozornost na osobní modlitby a čas s Bohem.


· 

Čas smíření každý všední den od 18:30 v Krbovně
(na každý den jsou k dispozici podněty k rozjímaní)


· 

Dva týdny = dva důrazy:
1. týden – osobní rovina (Já a Bůh)
2. týden – rovina společenství (My a Bůh)


· 

neděle 3.3.bohoslužba smíření

 

24.2. Dnes jsou hosty redaktoři z křesťanského Rádia 7, Nedělní sbírka bude určena pro podporu jejich práce. Jejich svědectví můžeme vzít jako rozšíření našeho obzoru při přemýšlení o našem vlastním poslání.

2.3. ve 13:30 – Girls Session I. (14+)

16.3. v 16:30 – Girls Session II. (20+)

 

DOTAZNÍK PULS: Prosíme o vyplnění do 17.3. Děkujeme

Čas smíření - dva týdny sborového půstu

Datum platnosti

ČAS SMÍŘENÍ - Období sborového půstu a smíření

Než začneme více promýšlet další směřování duchovní obnovy sboru a její praktické důsledky do naší práce, věnujme jako sbor velkou pozornost ztišení před Bohem.

Rámcem nám budiž vyznání:

„Bůh v Kristu usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem.“

Význam a dopad těchto slov do našich životů můžeme v rozhovoru s Bohem i jeden s druhým promýšlet během následujících dvou týdnu, který jsme nazvali Čas smíření.

 • neděle 17.2. – bohoslužba vykročení ke smíření
 • Půst – Biblický nástroj modlitebního zápasu – formu i rozsah si určete dle vlastní volby. Podstatné je rozhodnutí soustředit v tomto období větší pozornost na osobní modlitby a čas s Bohem.
 • Čas smíření každý všední den od 18:30 v Krbovně
  (na každý den jsou k dispozici podněty k rozjímaní)
 • Dva týdny = dva důrazy:
  1. týden – osobní rovina (Já a Bůh)
  2. týden – rovina společenství (My a Bůh)
 • neděle 24.2. – mj. připomenutí historie našeho sboru (
 • neděle 3.3. – bohoslužba smíření

Přikládáme soubor, ve kterém je k vytištění průvodce dvoutýdenním půstem. Na každý pracovní den týdne je jedna myšlenka a jeden Biblický text. 

 

Oznámení 17.2.2019

Datum platnosti

Nedělní ranní modlitební chvilka

Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.

 

Biblická hodina bude součástí Času smíření, resp. klasická biblická do konce února nebude.

Středa od 18:30 hod.

 

Služba v nemocnici

Čtvrtek 21.2. od 16 hod. a sobota 23.2. od 10 hod.

 

ČAS SMÍŘENÍ - Období sborového půstu a smíření

Než začneme více promýšlet další směřování duchovní obnovy sboru a její praktické důsledky do naší práce, věnujme jako sbor velkou pozornost ztišení před Bohem. Rámcem nám budiž vyznání:

„Bůh v Kristu usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem.“

Význam a dopad těchto slov do našich životů můžeme v rozhovoru s Bohem i jeden s druhým promýšlet během následujících dvou týdnu, který jsme nazvali Čas smíření.

 • neděle 17.2.bohoslužba vykročení ke smíření
 • Půst – Biblický nástroj modlitebního zápasu – formu i rozsah si určete dle vlastní volby. Podstatné je rozhodnutí soustředit v tomto období větší pozornost na osobní modlitby a čas s Bohem.
 • Čas smíření každý všední den od 18:30 v Krbovně
  (na každý den jsou k dispozici podněty k rozjímaní)
 • Dva týdny = dva důrazy:
  1. týden – osobní rovina (Já a Bůh)

  2. týden – rovina společenství (My a Bůh)
 • neděle 24.2. – mj. připomenutí historie našeho sboru
 • neděle 3.3.bohoslužba smíření

 

24.2. budou hosty redaktoři z křesťanského Rádia 7, nedělní sbírka bude určena pro podporu jejich práce. Jejich svědectví můžeme vzít jako rozšíření našeho obzoru při přemýšlení o našem vlastním poslání.

Oznámení 10.2.2019

Datum platnosti

·      Nedělní ranní modlitební chvilka
Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.

·      Biblická hodina
Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium.

·      Služba v nemocnici
Čtvrtek 21.2. od 16 hod. a sobota 23.2. od 10 hod.

 Co je před námi:

Období sborového půstu a smíření

 • 17.2. – bohoslužba vykročení ke smíření
 • Čas smíření každý všední den od 18:30 v Krbovně
 • 3.3. – bohoslužba smíření

24.2. budou hosty redaktoři z křesťanského Rádia 7, nedělní sbírka bude určena pro podporu jejich práce.

Od 13.3. 40 dní s Biblí

24.3. Členské shromáždění s obědem (vyčleňte si pro ně čas i odpoledne! Jelikož budeme mluvit o směřování sboru, očekává se od členů sboru účast.)

 Co nového u sousedů:

10.2. od 16 hod. Instalace Tibora Máhrika v CB Ostrava

 Nové pracovní emailové adresy sboru

oznameni@cbhavirov.cz – máte-li informaci do Informátoru,
na web či do oznámení

starsovstvo@cbhavirov.cz

kazatel@cbhavirov.cz

modlitby@cbhavirov.cz – modlitební tým: Danka Hloušková, Dáša Siudová, Jakub Čech, Libuška Poliačiková, Míša Bujoková

akce@cbhavirov.cz – chcete-li dát akci do kalendáře,
resp. když potřebujete k nějaké akci modlitebnu

Oznámení 3.2.2019

Datum platnosti

Nedělní ranní modlitební chvilka

Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.

 

Biblická hodina

Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium.

 

Setkání staršovstva

Čtvrtek 7.2. od 18:30 hod.

 

Služba v nemocnici

Čtvrtek 21.2. od 16 hod. a sobota 23.2. od 10 hod.

 

Co je před námi:

 • 10.2. je neděle ETS, nedělní sbírka bude určena pro podporu našeho biblického semináře.
 • 24.2. budou hosty redaktoři z křesťanského Rádia 7, nedělní sbírka bude určena pro podporu jejich práce.
 • Od 13.3. 40 dní s Biblí
 • 24.3. Členské shromáždění

 

Příští bohoslužby

 

 • 10.2. Jakub Kilnar (sbírka na ETS)
 • 17.2. Roman Toušek (uvedení do postního období sboru, které bude završeno v neděli 3.3. bohoslužbou smíření)
 • 24.2. Radio 7 (TWR) – prezentace práce, kázání, sbírka na podporu rádia
 • 3.3. Roman Toušek - Neděle smíření

 

Nové pracovní emailové adresy sboru

 

Co nového u sousedů:

10.2. od 16 hod. Instalace Tibora Máhrika v CB Ostrava

Oznámení 27.1.2019

Datum platnosti
 • Nedělní ranní modlitební chvilka

Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.

 • Biblická hodina

Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium.

 • Dorostová chata

Pátek 1.2. až neděle 3.2.2019

 • Služba v nemocnici

Čtvrtek 21.2. od 16 hod. a sobota 23.2. od 10 hod.

 

Co je před námi:

10.2. je neděle ETS, nedělní sbírka bude určena pro podporu našeho biblického semináře.
24.2. budou hosty redaktoři z křesťanského Rádia 7, nedělní sbírka bude určena pro podporu jejich práce.
Od 13.3. 40 dní s Biblí
24.3. Členské shromáždění

 

 

Oznámení 20.1.2019

Datum platnosti
 • Příští neděli bude v Havířově kázat host - Petr Polách z CB Ostrava-Poruba.
  Kazatel Toušek slouží v CB Ostrava-Centrum
   
 • Nedělní ranní modlitební chvilka
  Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.
   
 • Biblická hodina
  Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium.
   
 • Služba v nemocnici
  Čtvrtek 24.1. od 16 hod. a sobota 26.1. od 10 hod.
   
 • Dorostová chata
  Čtvrtek 31.1. až neděle 3.2.2019

Kafe v roce 2019

Na nástěnce a na sborovém webu je vystavený nový rozpis služeb na kafe. Pokud vám některý termín nevyhovuje, ozvěte se Ivoně Heczkové – 728 586 489.

 

Nové pracovní emailové adresy sboru

oznameni@cbhavirov.cz – máte-li informaci do Informátoru, na web či do oznámení

starsovstvo@cbhavirov.cz

kazatel@cbhavirov.cz

modlitby@cbhavirov.cz – modlitební tým: Danka Hloušková, Dáša Siudová, Jakub Čech, Libuška Poliačiková, Míša Bujoková

akce@cbhavirov.cz – chcete-li dát akci do kalendáře, resp. když potřebujete k nějaké akci modlitebnu

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:00 - 19:30

Havířov