Oznámení 9.12.2018

Datum platnosti

Od 9.12.2018 začínají nedělní bohoslužby v 9:30

 

Nedělní ranní modlitební chvilka

před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“

Biblická hodina

- každou středu od 18:15 hod. v „Krbovně

- Probíráme Markovo evangelium.

Večer modliteb, ztišení a chval – změna termínu!

Z organizačních důvodů se přesouvá se na pátek 11.1.2019

 

Kouzlo Vánoc - série Adventních bohoslužeb

Každou neděli od 9:30 hodin v modlitebně

  2.12. Narodil se Kristus Pán (NADĚJE)

  9.12. Štěstí, zdraví, pokoj svatý (POKOJ)

16.12. Radujme se, veselme se (RADOST)

23.12. Nám, nám, narodil se (LÁSKA) -    Vánoční slavnost

 

Vánoční program:

Neděle 23.12. od 9:30 Vánoční slavnost

Pondělí 24.12. od 22 hod. Půlnoční na náměstí

Úterý 25.12. od 10 hod. Boží hod Vánoční

Neděle 30.12. od 9:30 hod.

Úterý 1.1.2019 od 15 hod. Novoroční bohoslužba

Oznámení 2.12.2018

Datum platnosti
 • Nedělní ranní modlitební chvilka

před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu

 • Biblická hodina
  • každou středu od 18:15 hod. v „Krbovně
  • Probíráme Markovo evangelium.
 • Netradiční Mikuláš

středa 5.12. od 18 hod. v modlitebně. Můžete pozvat další děti

 • Adventní setkání seniorů

sobota 8.12. od 15 hod. v modlitebně

 • Večer modliteb, ztišení a chval – změna termínu!

Z organizačních důvodů se přesouvá se na pátek 11.1.2019

 

Kouzlo Vánoc - série Adventních bohoslužeb

Každou neděli od 9 hodin v modlitebně

        2.12. Narodil se Kristus Pán – NADĚJE

        9.12. Štěstí, zdraví, pokoj svatý - POKOJ

      16.12. Radujme se, veselme se - RADOST

      23.12. Nám, nám, narodil se - LÁSKA

 

Vánoční program:

Pondělí 24.12. od 22 hod. Půlnoční na náměstí

Úterý 25.12. od 10 hod. Boží hod Vánoční

Neděle 30.12. od 9 hod.

Úterý 1.1.2019 od 15 hod. Novoroční bohoslužba

 

Změny v jízdních řádech MHD

Od 9.12. dochází ke změnám v jízdních řádech MHD, které se dotknou i autobusů č. 1, 5 a 6. Nové jízdní řády jsou k nahlédnutí v předsálí a na stránkách www.3csad.cz

Oznámení 25.11.2018

Datum platnosti
 • Neděle 25.11. je vyhlášená jako Neděle Diakonie

Sbírka bude určena na podporu Diakonie CB.

 

 • Nedělní ranní modlitební chvilka

před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu

 

 • Biblická hodina
  • každou středu od 18:15 hod. v „Krbovně
  • Probíráme Markovo evangelium.

 

 • Služba v nemocnici (KKC)

Čtvrtek 29.11. od 16 hod. a sobota 1.12. od 10 hod.

 

 • Kafíčko

Vánoční setkání Girls session v sobotu 1.12. od 13 hod. v Crosscafe.

 

 • Mikuláš

středa 5.12. od 19hod v modlitebně - program pro naše děti, je možné využít k přizváni další děti.

 

 • Adventní setkání seniorů

sobota 8.12. od 15 hod. v modlitebně

 

 • Večer modliteb, ztišení a chval – změna termínu!

Z organizačních důvodů se přesouvá se na pátek 11.1.2019. Proběhne od 18:00 v naší modlitebně, zpěv bude doprovázet náš Cross Band, pořádají společně CB, ESK, AC, AS

 

 

Změny v jízdních řádech MHD

Od 9.12. dochází ke změnám v jízdních řádech MHD, které se dotknou i autobusů č. 1, 5 a 6. U autobusu č. 5 dojde nejen ke změnám času odjezdu, ale i ke změně trasy. Nové jízdní řády jsou k dispozici k nahlédnutí v předsálí.

 

Konzultace k možnému posunu začátku bohoslužeb

Příští neděli, tj. 1.12., po bohoslužbě bychom s vámi rádi zkonzultovali dosavadní PRO a PROTI v otázce možného posunu začátku bohoslužeb.

Oznámení 18.11.2018

Datum platnosti

* Neděle Diakonie: neděle 25.11. je vyhlášená jako Neděle Diakonie. Sbírka bude určena na podporu Diakonie CB.
* Nedělní ranní modlitební chvilka před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu“
* Biblická hodina - každou středu od 18:15 hod. v „Krbovně“. Probíráme Markovo evangelium.
* Setkání staršovstva: pondělí 19.11. od 19 hod. v „Krbovně“
* Služba v nemocnici (KKC): čtvrtek 29.11. od 16 hod. a sobota 1.12. od 10 hod.
* Adventní setkání seniorů: sobota 8.12. od 15 hod. v modlitebně
* 15 let modlitebny v Orlové: v neděli 25.11. si budou Orlovští připomínat 15 let od otevření modlitebny. Jsme rádi, že tato naše základna funguje tak dobře.
* Vánoční večer modliteb, ztišení a chval: pátek 21.12. od 18:00 v naší modlitebně, zpěv bude doprovázet náš Cross Band, pořádají společně CB, ESK, AC, AS

Pozvánky odjinud:
* Vánoční oratorium – misijní koncert 9.12. v 18:00, Ostrava – aula VŠB-TUO informace: www.oratorium.cz Vstupenky lze získat v CB Poruba

* Adventní koncert skupiny ESPÉ 1.12. V 18:00, Ostrava – Kristův kostel informace: www.therivers.cz/adventni-espe

Vánoční večer chval a ztišení

Datum platnosti

V pátek 11.1.2019 od 18:00 se v naší modlitebně uskuteční další setkání havířovských křesťanů.

Vánoční večer chval

oznámení 4.11.2018

Datum platnosti
 • Nedělní ranní modlitební chvilka

před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu

 

 • Biblická hodina
  • každou středu od 18:15 hod. v „Krbovně
  • Probíráme Markovo evangelium.
  • Ve středu 7.11. bude hostem Karel Fojtík.

 

 • Diskusní večer k Dohodě o vzájemných vztazích

pátek 9.11. od 18h v Krbovně

Doporučujeme pročíst si předem aktuální verzi Dohody a případně si poslechnout nedělní kázání.

 

 • Girls session s tématem „hodnota“– akce pro holky

sobota 10.11. 13:30 – 16:30 v Havířově

info: Marťa Chovancová

 

 • Adventní setkání seniorů

sobota 8.12. od 15 hod. v modlitebně

 

 

Průzkum ohledně začátku bohoslužeb

Rádi bychom znali Váš názor, co se týče začátku našich havířovských bohoslužeb. Zajímají nás podstatné důvody, proč volit tu kterou variantu. Dotazník je k dispozici v elektronické i v papírové formě.

 

 

 

Pozvánky odjinud

Vánoční oratorium – misijní koncert

9.12. v 18:00, Ostrava – aula VŠB-TUO

informace: www.oratorium.cz

Vstupenky lze získat v CB Poruba

 

 

Adventní koncert skupiny ESPÉ

1.12. V 18:00, Ostrava – Kristův kostel

informace: www.therivers.cz/adventni-espe

Oznámení 14.10.2018

Datum platnosti

Co nás čeká?
·       Nedělní bohoslužby v říjnu:
        Orlová od 10:00 v Orlové
         Havířov od 9:00 doma v modlitebně :-)
·       Modlitební chvilka
        před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu“
·       Biblická hodina: každou středu od 18:15  hod. v „Krbovně“. Probíráme Markovo evangelium. Jste srdečně zváni:-)
·      Seniorátní shromáždění s volbou seniora
        Středa 17.10. od 18 hod. ve Frýdku-Místku.
·      Čtvrtek 18.10. od 19 hod. setkání staršovstva
·      Sjezd Dorostů CB v Praze: 26.-30.10.
       Info: Radim Chovanec
·      Pobyt mládeže na Tyře: 26.-30.10.
       Téma: Chatrč. Cena: 800 Kč. Info: Danek Litvan

Objednávka Brány (dopis z ústředí)
Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí Církve bratrské!V roce 2018 přešlo vydávání časopisu BRÁNA ze soukromého vydavatele pod Církev bratrskou, a měli jste tak možnost letos poznat práci nové redakční rady časopisu. Doufáme, že časopis přináší čtenářům povzbuzení, podněty k zamyšlení nad aktuálními tématy i dostatek informací ze sborů a Rady Církve bratrské. Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok. Obracíme se také na ty, kteří časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby příp. objednávku zvážili. Cena časopisu, který vychází celkem 10x v roce, se pro rok 2019 nemění a zůstává na 43,- Kč za jedno číslo. Objednávky časopisu se s ohledem na poštovné nevyřizují individuálně, ale prostřednictvím sborového distributora za celý sbor či celou stanici. Objednávky časopisu za náš sbor zařizuje Dáša Onderková

Oznámení 7.10.2018

Datum platnosti

Co nás čeká?

 • Nedělní bohoslužby v říjnu
  Orlová od 10:00 v Orlové
  Havířov od 9:00 doma
  modlitebně J
   
 • Modlitební chvilka
  před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu“

 

 • Biblická hodina: středa 10.10. od 18:15 v „Krbovně“

 

 • Koncert Effathy - 13.10. v 18:00, kostel Sv. Anny
  velmi dobrá příležitost k pozvání lidí.

   
 • Sjezd Dorostů CB v Praze: 26.-30.10. 
  Info: Radim Chovanec

 

 • Pobyt mládeže na Tyře: 26.-30.10.
  Téma: Chatrč. Cena: 800 Kč. Info: Danek Litvan

 

 • Příležitost pomoci
  Nedělní sbírka tuto neděli 7.10. bude určena na pomoc Verunce. Finanční částka je určena na pořízení přídavné baterie k vozíku pro usnadnění jeho ovládání a na kompenzační pomůcky, které pojišťovna hradí částečně nebo vůbec (přenosný závěsný systém k lůžku, polohovací postel, lehátko do vany apod.)
  Je také možné připojit se nezávisle a zaslat dar přes dárcovský web Adry: 
  https://www.darujme.cz/projekt/1201187

Oznámení 16.9.2018

Datum platnosti

Co nás čeká?

 • Nedělní bohoslužby v září, resp. než se vrátíme
  Orlová od 10:00 v Orlové
  Havířov od 9:30
  v modlitebně Adventistů
 • Biblická hodina: středa 19.9. od 18:15 v „krbovně“
  Budeme se ještě zamýšlet nad historií našeho sboru vzhledem k naší současnosti.
  Zveme pamětníky i nově příchozí.
 • Sborová sobota se seminářem Inspirace
  ZMĚNA TERMÍNU! Z organizačních důvodů jsme nuceni posunout termín na sobotu 6.10.

              program:   cca 9:00 - snídaně z vlastních zásob

                            9:30 oficiální začátek, seminář Inspirace, kavárna, program pro děti

                            13:30 oběd

                            14:30 odpolední blok programu

                            17:00 oficiální ukončení, večeře z pozůstatků, povídání dle chuti

Cílem akce je být spolu jako sbor a společně promýšlet a vzájemně se podpořit v pokračování dalšího úseku naší společné služby.

Prosíme, hlaste se, ať víme, kolik nás bude.

Hledáme někoho, kdo pomůže se zajištěním jídla.

 • 50. výročí otevření modlitebny v CB Horní Suchá
  16.9. od 10 hod. – káže Roman Toušek
 • Výlet (nejen) s besídkou do Štramberka: pá 28.9. Sraz: 7:50 na vlakovém nádraží. Info: Pavel Varmuža
 • Koncert Effathy - 13.10. v 18:00, kostel Sv. Anny velmi dobrá příležitost k pozvání lidí.
  Hledáme ochotné pomocníky, kteří by pomohli se zajištěním sobotního jídla a nedělní snídaně.
 • Pobyt mládeže na Tyře: 26.-30.10.
  Téma: Chatrč. Cena: 800 Kč. Info: Danek Litvan
 • Objednávky Denního čtení a Hesel JB
  Pište se na papír nebo hlaste Dáše Onderkové.

oznámení 9.9.2018

Datum platnosti

Co nás čeká?

 • Nedělní bohoslužby v září, resp. než se vrátíme
  Orlová od 10:00 v Orlové
  Havířov od 9:30
  v modlitebně Adventistů
 • Biblické hodiny:
  začínáme ve středu 12.9. od 18:15 v „krbovně“
  Dvě biblické (12. a 19.9.) chceme věnovat připomenutí historie našeho sboru. Zveme pamětníky i nově příchozí.
 • Dorost:
  první schůzka v pátek 14.9. od 17 hod.
 • Porada moderátorů skupinek:
  čtvrtek 13.9. od 17:30 v "krbovně"
 • Sobota 22.9. seminář Inspirace – celý den
  Prosíme, počítejte s tím ve svých programech. Uděláme si sborovou sobotu, jejíž součástí bude vyučování k pokračování obnovy. Prosím, napište se v předsálí na papír nebo se hlaste L. Poliačikové, ať víme, kolik nás bude.
  Hledáme někoho, kdo pomůže se zajištěním jídla.
 • Pátek 28.9. výlet (nejen) s besídkou do Štramberka Info: Pavel Varmuža
 • Sobota 13.10. od 18:00 koncert Effathy v kostele sv. Anny - velmi dobrá příležitost k pozvání lidí. Hledáme ochotné pomocníky, kteří by pomohli se zajištěním sobotního jídla a nedělní snídaně. Základnou pro Effathu bude naše modlitebna.
 • Mládež:
  26.-30.10. podzimní pobyt na chatě v Tyře. Téma: Chatrč. Cena: 800 Kč. Info: Danek Litvan

Denní čtení a Hesla JB – objednávky

Pište se na papír nebo hlaste Dáše Onderkové.

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:15 - 19:30

Havířov