Kázání 11.11.2018 Roman Toušek

Roman Toušek
Dohoda o našich vzájemných vztazích

Dohoda o našich vzájemných vztazích II.

Dnes jsme dokončili roční proces hledání Biblických principů, podle kterých bychom rádi jako společenství vědomě formovali naše vztahy a atmosféru v našem sboru. Naším cílem je, aby podoba fungování našich vztahů odrážela náš vztah s Kristem. 

Kdykoli se budeme setkávat při Večeři Páně, budeme si vzájemně připomínat tuto dohodu a obnovovat ji v běžném životě. Kdokoli bude mít příležitost se jednoduchou formou k této dohodě připojit.

 

Kázání 4.11.2018 - Roman Toušek

Roman Toušek
Biblický úvod k přijetí Dohody o vztazích

Dohoda o našich vzájemných vztazích I.

Pár bodů z kázání

  • Každé pravidlo vzniklo nějakým příběhem, díky kterému má smysl.
  • Podvědomě si tvoříme pravidla ve vztazích podle zkušeností s lidmi. Většinou vítězí pravidlo "bunkr" - díky špatné zkušenosti se opevňujeme, vzájemně na sebe střílíme, protože počítáme s bunkry i u druhých lidí.
  • Kristus zve do života mimo bunkry a uzavírá s námi smlouvu důvěry, lásky a naděje
  • Pokud má být smlouva naplněna v životě, je jí třeba dávat do souvislosti s konkrétními příběhy našich životů, jinak vítězí pravidlo "bunkr".
  • Nová smlouva v Ježíšově krvi vede lidi do společenství zranitelných lidí, kteří se vzájemně přijímají, jako každého z nich přijal Kristus.
  • Jediným možným průkazem naší příslušnosti k lidu Smlouvy je láska mezi námi, což ale vyžaduje pojmenování, co to ve skutečnosti znamená, a uvádění toho ve skutečnost.

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

čtvrtek 18:00 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15

pátek 17:15 - 19:30

Havířov/Orlová

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:15 - 19:30

Havířov