Datum platnosti


·     

Nedělní ranní modlitební chvilka

Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.


·     

Biblická hodina bude součástí Času smíření


·     

V sobotu 2.3. od 13:30 do 17 hod. Girls session

 

Období sborového půstu a smíření

Než začneme více promýšlet další směřování duchovní obnovy sboru a její praktické důsledky do naší práce, věnujme jako sbor velkou pozornost ztišení před Bohem. Rámcem nám budiž vyznání:

„Bůh v Kristu usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem.“

Význam a dopad těchto slov do našich životů můžeme v rozhovoru s Bohem i jeden s druhým promýšlet během následujících dvou týdnu, který jsme nazvali Čas smíření.


· 

Půst – Biblický nástroj modlitebního zápasu – formu i rozsah si určete dle vlastní volby. Podstatné je rozhodnutí soustředit v tomto období větší pozornost na osobní modlitby a čas s Bohem.


· 

Čas smíření každý všední den od 18:30 v Krbovně
(na každý den jsou k dispozici podněty k rozjímaní)


· 

Dva týdny = dva důrazy:
1. týden – osobní rovina (Já a Bůh)
2. týden – rovina společenství (My a Bůh)


· 

neděle 3.3.bohoslužba smíření

 

24.2. Dnes jsou hosty redaktoři z křesťanského Rádia 7, Nedělní sbírka bude určena pro podporu jejich práce. Jejich svědectví můžeme vzít jako rozšíření našeho obzoru při přemýšlení o našem vlastním poslání.

2.3. ve 13:30 – Girls Session I. (14+)

16.3. v 16:30 – Girls Session II. (20+)

 

DOTAZNÍK PULS: Prosíme o vyplnění do 17.3. Děkujeme

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:00 - 19:30

Havířov