Datum platnosti

•    Nedělní ranní modlitební chvilka
Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.
•    Biblická hodina
Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium
•    Setkání staršovstva
Čtvrtek 14.3. od 19 hod.
•    Girls session 20+ - přesouvá se na 13.4.!
Sobota 16.3. od 16:30 hod.
•    Na skok do Afriky (Club Cross)
Sobota 16.3. od 17 hod. v Orlové

Co je před námi:
Od 13.3. do Velikonoc „40 dní s Biblí
Téma: Jste pokřtěni v Krista. Informace a rozpis: https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli
24.3. Členské shromáždění s obědem
V rámci dopolední bohoslužby chceme oficiálně představit nového hlavního vedoucího mládeže – Jakuba Kilnara a přijmout ho také za člena našeho sboru.
Následné členské shromáždění bude mít správní část po bohoslužbě, společný oběd a podstatnější část po obědě do cca 15hod, kdy budeme mluvit o směřování sboru. Členové sboru mají milou povinnost výročního shromáždění se účastnit.
Prosíme o potvrzení vaší účasti kvůli zajišťování oběda.

DOTAZNÍK PULS:
Prosíme všechny havířovské členy a přátele sboru o vyplnění anonymního dotazníku, díky kterému získáme hlubší vhled do duchovní kondice našeho společenství. Dotazník je k dispozici v elektronické i papírové verzi. Kontaktujte Romana T. (roman.tousek@cb.cz, 776677154)
O vyplnění prosíme do 17.3.

Velikonoce:
Čtvrtek 18:00: chvíle v Getsemane
Pátek 17:00: Velkopáteční bohoslužba
Neděle
10:00 společná bohoslužba v Horní Suché
18:00 Večer chval v ESK

Pondělí 22.4.  výlet besídky 

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:00 - 19:30

Havířov