Datum platnosti
 • Nedělní ranní modlitební chvilka: Před bohoslužbou od 9:00 v „Akváriu“.
 • Biblická hodina: Středa od 18 hod. Probíráme Markovo evangelium
 • Služba v nemocnici: Čtvrtek 21.3. od 16 hod. a sobota 23.3. od 10 hod.

 

Co je před námi:

 • „40 dní s Biblí“ - Od 13.3. do Velikonoc 

Téma: Jste pokřtěni v Krista. Informace a rozpis: https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli 

 • Členské shromáždění s obědem - 24.3.

V rámci dopolední bohoslužby chceme oficiálně představit nového hlavního vedoucího mládeže – Jakuba Kilnara a přijmout ho také za člena našeho sboru.

Následné členské shromáždění bude mít správní část po bohoslužbě, společný oběd a podstatnější část po obědě do cca 15hod, kdy budeme mluvit o směřování sboru. Členové sboru mají milou povinnost výročního shromáždění se účastnit.

Prosíme o potvrzení vaší účasti kvůli zajišťování oběda.

Je také k dispozici Ročenka se souhrnem činnosti sboru za r. 2018 – v tištěné i elektronické formě (kontaktujte kazatele).

 

Velikonoce

 • Pondělí až Středa 18:00: Cesta ke kříži
 • Čtvrtek 18:00: Chvíle v Getsemane
 • Pátek 17:00: Velkopáteční bohoslužba
 • Neděle
  10:00 - společná bohoslužba v Horní Suché
  18:00 - Spolu před Bohem: Oslava vzkříšení ve chvalách a modlitbách - v ESK (pořádáme společně s havířovskými církvemi)
 • Pondělí: Výlet besídky

 

Dotazník PULS:

Prosíme všechny havířovské členy a přátele sboru o vyplnění anonymního dotazníku, díky kterému získáme hlubší vhled do duchovní kondice našeho společenství. Dotazník je k dispozici v elektronické i papírové verzi. Kontaktujte Romana T. (roman.tousek@cb.cz, 776677154)

O vyplnění prosíme do 17.3.

 

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:15

Osm diskusních skupin: dle domluvy