Datum platnosti

dopis určený členům a přátelům Sboru CB v Havířově


 

Milí členové a přátelé sboru,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v zemi upravujeme opatření našeho sboru.

 

1. Do odvolání rušíme veřejné bohoslužby, ale vždy bude zajištěn video přenos.
Odkaz bude uveřejněn na webu a fb sboru.  

2. Stejně tak rušíme další pravidelné aktivity, jmenovitě Dorost, Mládež, Maminky, Biblické hodiny a Domácí skupinky. 
Stejně tak nedoporučujeme našim pracovníkům scházet se k poradám - využijte kyber nástrojů.

3. Členské shromáždění 15.3. rušíme a náhradní termín budeme hledat až po zklidnění celé koronavirové situace. 
Mandát stávajícího staršovstva se prodlužuje do konání voleb nového staršovstva

 

Velmi vás všechny chceme upokojit a povzbudit připomenutím našeho společného vyznání, že v Kristu patříme Hospodinu, živému Bohu, který s námi je a bude bez ohledu na okolnosti světa. 

Všímejme si jeden druhého i lidí kolem nás a prokažme se právě v tuto dobu jako Boží děti, které namísto úzkosti o vlastní život šíří pokoj a naději. Mysleme na naše seniory a osamělé lidi a využívejme dostupných prostředků, abychom jim prokázali naši pozornost a připravenost jim pomoci.

V našich reakcích na všeobecná rizika používejme selský rozum a respektujme nařízení a doporučení úřadů.

 

Pokud by kdokoli z vás prožíval úzkost a uvítal by osobní rozhovor s přímluvnými modlitbami, ozvěte se kazateli nebo komukoli ze staršovstva.

 

S přáním Božího pokoje, síly a rozvahy

Roman Toušek, kazatel sboru

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:15

Osm diskusních skupin: dle domluvy