Datum platnosti

* Neděle Diakonie: neděle 25.11. je vyhlášená jako Neděle Diakonie. Sbírka bude určena na podporu Diakonie CB.
* Nedělní ranní modlitební chvilka před bohoslužbou od 8:30 v „Akváriu“
* Biblická hodina - každou středu od 18:15 hod. v „Krbovně“. Probíráme Markovo evangelium.
* Setkání staršovstva: pondělí 19.11. od 19 hod. v „Krbovně“
* Služba v nemocnici (KKC): čtvrtek 29.11. od 16 hod. a sobota 1.12. od 10 hod.
* Adventní setkání seniorů: sobota 8.12. od 15 hod. v modlitebně
* 15 let modlitebny v Orlové: v neděli 25.11. si budou Orlovští připomínat 15 let od otevření modlitebny. Jsme rádi, že tato naše základna funguje tak dobře.
* Vánoční večer modliteb, ztišení a chval: pátek 21.12. od 18:00 v naší modlitebně, zpěv bude doprovázet náš Cross Band, pořádají společně CB, ESK, AC, AS

Pozvánky odjinud:
* Vánoční oratorium – misijní koncert 9.12. v 18:00, Ostrava – aula VŠB-TUO informace: www.oratorium.cz Vstupenky lze získat v CB Poruba

* Adventní koncert skupiny ESPÉ 1.12. V 18:00, Ostrava – Kristův kostel informace: www.therivers.cz/adventni-espe

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:00 - 19:30

Havířov