Skupinky - Osmero blahoslavenství

Každý měsíc od září 2019 do dubna 2020 máme jedno blahoslavenství, podklady pro skupinky vycházejí z nedělních kázání.

Materiály jsou v příloze článku.

 

září: Blaze chudým v duchu

 • Blaze těm, kteří ...
  • jsou ochotní odložit vše, aby mohli přijmout vše nové (bohatý mladík)
  • mají v hlavě pořádek (daň císaři)
  • jsou oddaní (dar chudé vdovy)
  • se neberou moc vážně (Davidův útěk před Abšalomem)
  • (ne)jsou jako děti (Ježíš a děti)

 

říjen: Blaze těm, kdo pláčou 

 • Bez pláče nejsou koláče aneb Vylévejte před Hospodinem svá srdce!
  • Pokání - pláč nad vlastním hříchem
  • Bolest - pláč z tíhy života
  • Lítost - pláč nad údělem světa

 

listopad: Blaze tichým 

 • Tichý Král - víra v tichého Boha
 • Tichý spoludědic země - zmlkni, ať slyšíš, co o tobě Bůh říká
 • Tichý služebník - naše vzájemná služba

 

prosinec: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti

leden: Blaze milosrdným

únor: Blaze těm, kdo mají čisté srdce

březen: Blaze těm, kdo působí pokoj

duben: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost

 

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:00

Osm domácích skupinek:
jednou měsíčně dle domluvy