Obrázek
Ikona chat bubliny

 

Obrázek
Ikona noviny

 

Obrázek
Ikona play

Skupinky

Vedle nedělních bohoslužeb a dalších aktivit (dorost, mládež, maminky apod.) se lidé mohou v rámci našeho sboru setkávat v menších skupinkách. V zásadě existují dva druhy skupinek - domácí a vzdělávací.

Domácích skupinek funguje v tuto chvíli osm, scházejíc se zpravidla jednou měsíčně buď u někoho doma nebo v modlitebně. Záměrem těchto skupinek je vytvoření bezpečného osobního zázemí, ve kterém se lidé mohou sdílet o aktuálních životních situacích, zároveň mají příležitost promýšlet a prodiskutovávat s ostatními duchovní témata týkající se našeho života a víry.

Studijní skupinky fungují dvě a připravuje se další. Každý týden se schází Biblická skupinka vícegenerační (středa v 18:15 v modlitebně) a Biblická skupinka mládeže (Zoom - ve školním roce zatím termín stanoven nebyl).
Záměrem obou skupin je poskytnutí prostoru pro studium Bible. Připravujeme vznik Biblické skupinky pro náročné posluchače, ve které bude prostor pro hlubší a náročnější studium Bible a aktuálních filozovicko-teologických otázek.

Chcete-li se do některé z výše jmenovaných skupin zapojit, neváhejte kontaktovat kazatele sboru Romana Touška.


Materiály pro skupinky:

Témata pro domácí skupinky

Biblické studium

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:15

Osm domácích skupinek:
jednou měsíčně dle domluvy