GDPR

Jak nakládáme s osobními údaji našich členů, přátel, účastníků akcí, dárců a dalších?

 

Sbor Církve bratrské v Havířově, IČ: 265 20 109, Sídlo: Fryštátská 922/21, Havířov, 73564,

Kontaktní údaje: roman.tousek@cb.cz, tel. 776 677 154

 

„Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme informace o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte.“

 

V přiložených dokumentech uveřejňujeme klíčové informace o tom, jak náš Sbor CB v Havířově nakládá s osobními údaji.

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:00

Osm domácích skupinek:
jednou měsíčně dle domluvy