Kdo jsme

Církev bratrská

  • je společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající, lidi, kteří si navzájem chtějí být blízko 
  • pracuje zhruba na 160 místech, ve sborech a přidružených stanicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
  • je spojena jedním Vyznáním víry a společně přijatými Duchovními zásadami života a budování církve
  • spolu s ostatními křesťanskými církvemi se hlásí k osobní víře v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává 
  • navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost, a ve všem láska 
  • přijít může kdokoli, hosté jsou v Církvi bratrské vítáni :-)

 

Poslání (proč jako sbor existujeme)

Chceme srozumitelným způsobem představit život s Kristem lidem, kteří se považují za nevěřící či hledající a zároveň pomoci v životě víry křesťanům.

 

Naše hodnoty

Naše hodnoty ve vzájemných vztazích jsme vyjádřili v "Dohodě o vzájemných vztazích"

Otevřenost

Chceme, aby se lidé mezi námi nebáli přicházet s různými názory a postoji na nejrůznější oblasti života. Zároveň ale nechceme rezignovat na hledání správných odpovědí a řešení, i když je hned nemusíme znát.

Úcta

Chceme se učit vzájemně si naslouchat, vnímat potřeby druhých a projevovat si respekt. Zároveň se ale chceme učit být k sobě otevření a v lásce pravdiví. 

Normálnost

Chceme vytvářet společenství lidí, kteří se chovají autenticky a "normálně". Chceme přispívat ke kultivaci a formování myšlení i jednání, ale tak, abychom mohli být stejní doma i v církvi. 

 

Na čem jako společenství stavíme?

Autorita Bible

Věříme, že Bůh hovoří k člověku především skrze Bibli. Proto je Bible – Boží slovo, měřítkem víry a života. Proto chceme Bibli číst a studovat a to jak osobně, tak ve společenství.

Vztah s Kristem

Věříme, že každý věřící může mít vztah s Kristem. Skrze modlitby, meditaci, uctívání a studium Bible máme možnost prožívat charakter proměňující blízkost se svým nebeským Otcem. O tuto blízkost chceme usilovat.

Autentické společenství

Věříme, že každý křesťan je povolán být součástí Kristova těla – církve. Chceme se učit zodpovědnosti za naše společenství, praktické lásce a společnému uctívání Boha. Tyto tři oblasti chceme naplňovat v malých skupinách, ve společných bohoslužbách a vzájemné opoře v různých oblastech našeho života. 

Evangelizace

Věříme, že hlavním posláním církve, a tedy každého věřícího, je předávání dobré zprávy o Boží lásce k člověku. Chceme hledat různé způsoby, jak toto poslání naplnit.

Služba

Věříme, že Bůh obdaroval každého věřícího a že každý věřící je zodpovědný za rozvíjení svých darů uprostřed církve skrze konkrétní službu. Svoji službu chceme koordinovat s celkovou vizí sboru.

Růst

Věříme, že každý křesťan je povolán k duchovnímu růstu, který se projevuje především proměnou charakteru, růstem v posvěceném životě a ve vztazích. O takovýto růst chceme s Boží pomocí usilovat.

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:00

Osm domácích skupinek:
jednou měsíčně dle domluvy